Minusta

Nimeni on Johannes Kajava, unikouluttaja ja -terapeutti. Koulutukseni on filosofian maisteri ja kotipaikkani Helsinki.

Olen kiinnostunut unen ja nukkumisen merkityksestä hyvinvoinnin ja terveyden kannalta, ja olen perehtynyt niin nuoruus- kuin työikäisten unettomuuden hoitoon ja suorittanut unettomuuden kognitiivis-behavioraalisen terapian (CBT-I) ensimmäisen koulutusosion.

Tehtäviini paremman nukkumisen edistämiseksi on sisältynyt mm.:

– 13-18-vuotiaiden uniongelmien hoitoa vuodesta 2008 lähtien
– esitelmiä unen merkityksestä yläasteen koululaisille, heidän vanhemmilleen ja opettajille;
– Esitelmä nuorten unettomuuden hoidosta Unilääketieteen päivillä 2022 (kuuntele podcast tästä tai Spotifysta, Suplasta tms.)
– Itä-Suomen Lääketiedetapahtuma 2020 (esitelmä)
– HYKS nuorisopsykiatrian koulutuspäiviä (ohjelma- ja tapahtumasuunnittelu, esitelmät), joista osa on ollut valtakunnallisia;
– yhteistyöprojekti Mannerheimin Lastensuojeluliiton kanssa;
– luentoja ja kursseja Helsingin työväenopistossa ja Työväen Sivistysliitto TSL:ssä sekä yleisluentoja eri yhteyksissä;
– lastensuojelun koulutuspäiviä ja työhyvinvointipäivä julkisen sektorin työntekijöille;
– lehtikirjoituksia ja kirja-arvioita.

Y-tunnus: 2658314-4