Minusta

Nimeni on Johannes Kajava, unikouluttaja. Olen koulutukseltani filosofian maisteri ja kotipaikkani on Helsinki. Päätyöni on nuorisopsykiatrisella osastolla.

Olen kiinnostunut unen ja nukkumisen merkityksestä hyvinvoinnin ja terveyden kannalta. Erikoisalani on unettomuuden seulonta, sen syiden selvittely ja lääkkeettömät hoitokeinot sekä nuoruus- että työikäisillä.

Tehtäviini paremman nukkumisen edistämiseksi on sisältynyt mm.:

– 13-18-vuotiaiden uniongelmien hoitoa vuodesta 2008 lähtien
– esitelmiä unen merkityksestä yläasteen koululaisille, heidän vanhemmilleen ja opettajille;
– Itä-Suomen Lääketiedetapahtuma 2020 (luento)
– HYKS nuorisopsykiatrian koulutuspäiviä (ohjelma- ja tapahtumasuunnittelu, esitelmät), joista osa on ollut valtakunnallisia;
– yhteistyöprojekti Mannerheimin Lastensuojeluliiton kanssa;
– luentoja ja kursseja Helsingin työväenopistossa ja Työväen Sivistysliitto TSL:ssä sekä yleisluentoja eri yhteyksissä;
– lastensuojelun koulutuspäiviä ja työhyvinvointipäivä julkisen sektorin työntekijöille;
– lehtikirjoituksia ja kirja-arvioita.

Olen Valviran hyväksymä terveydenhuollon ammattihenkilö ja perehtynyt niin nuoruus- kuin työikäisten unettomuuden hoitoon ja suorittanut unettomuuden kognitiivis-behavioraalisen terapian ensimmäisen koulutusosion.

Unettomuuden hoito tapahtuu lääkkeettömästi ja noudattaa tuoreimpia unettomuuden Käypä hoito -suosituksia.

Y-tunnus: 2658314-4